::Contact

BODYFORM Wasserbetten
C.Hey & T.Piert GbR
Westerwaldstraße 20
D-53757 Sankt Augustin

Tel.: +49 (0) 22 41/165 17 - 19
Fax: +49 (0) 22 41/165 17 - 17


Handelsbevoegde Vennoten
C.Hey und T.Piert

BTW-nummer
conform § 27 a Wet Omzetbelasting
DE 813026224

Aansprakelijkheid
1. Bodyform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Dit geldt in het bijzonder voor alle links op deze website die direct of indirect naar een andere website verwijzen evenals de inhoud van die betreffende website.

2. Bodyform behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging de beschikbaar gestelde informatie te mogen veranderen of aan te vullen. Hoewel de inhoud van deze website auteursrechtelijk is beschermd, staat het de gebruiker vrij om de beschikbaar gestelde informatie geheel of gedeeltelijk te bewaren of te vermenigvuldigen. Het gebruik van beeldmateriaal van deze website is uit auteursrechtelijke redenen verboden, tenzij op de website uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Bodyform is aansprakelijk voor schade op grond van onjuiste informatie zoals vermeld op deze website, echter zolang de aansprakelijkheid zoals vermeld onder 2 van kracht blijft, als volgt: alleen door opzet en eigen grote wanprestatie van aangesteld leidinggevend personeel evenals voor zwaarwegende wanprestatie van de organisatie. Bij wanprestatie van een taakverrichtende medewerker en zowel bij grote als eenvoudige schuld van een taakverrichtende medewerker of bij eigen nalatigheid beperkt de aansprakelijkheid zich tot de schade van de wezenlijke contractuele verplichtingen en bepalende verplichtingen waarbij de aansprakelijkheid zich beperkt tot vervanging van de typische of voorzienbare schade.

© 2022 Bodyform | Westerwaldstraße 20 | D-53757 Sankt Augustin | Contact | Impressum | Privacyverklaring